A jelenések könyve - Bevezetés

Az Újszövetség könyvei
[Mt] [Mk] [Lk] [Jn] [ApCsel] [Róm] [1Kor] [2Kor] [Gal] [Ef] [Fil] [Kol] [1Thessz] [2Thessz] [1Tim] [2Tim] [Tit] [Filem] [Zsid] [Jak] [1Pt] [2Pt] [1Jn] [2Jn] [3Jn] [Júd] [Jel]

Helye az újszövetségi kánonban

A jelenések könyve az Újszövetség egyetlen prófétai könyve. Az újszövetségi sorrendben az utolsó, antilegomena könyv.

Szerzője és elsődleges címzettek

Hagyományos értelmezés szerint a könyv szerzője János apostol.

A könyv szerint a címzettek Jézus Krisztus szolgái (Jel 1:1) , azaz minden hívő keresztény. Ezen túl speciálisan szól az efezusi (Jel 2:1-7), a szmirnai (Jel 2:8-11), a pergamoni (Jel 2:12-17), a thiatirai (Jel 2:18-29), a szárdiszi (Jel 3:1-6), a filadelfiai (Jel 3:7-13) és a laodiceai (Jel 3:14-21) gyülekezeteknek.

Keletkezésének helye és ideje

Hagyományos értelmezés szerint a könyvet Patmosz szigetén írta János apostol (Jel 1:9), i.sz. 94-95-ben.

Kulcsvers

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.
Jel 1:3

Fő témák

Isten szuverenitása
Isten szuverén, az emberi történelmen kívül létező, azt irányító személy. Nem korlátozzák az univerzum törvényei, az emberiség vezetői, uralkodói, vallásai, sem a láthatatlan világ erői.
Krisztus visszatérése
Krisztus visszatér a Földre, mint győztes. Legyőzi Sátánt és a hozzá tartozókat és újjá teremti a Földet, aminek igazságos uralkodója lesz.
Isten hívő népe
János bátorításként írta le a könyvet a Római Birodalomban. Figyelmeztet, hogy csak Krisztust imádja népe, senki mást. A könyv szerint csak azok tartoznak a hívő néphez, akik hitben hűségesek maradnak Krisztus visszatértéig.
Ítélet
Eljön az ítélet napja, amikor Isten nem tűri tovább a bűnt, hanem teljes mértékben megtisztítja attól a világot. Sátán és angyalai ítélet alá kerülnek. A hamis vallás leromboltatik. Az ítélet örök életet nyújt szolgáinak, és letörli könnyeiket.
Remény
Isten egy nap újjá teremti az eget és a földet. Minden hívő vele lesz mindörökké békében és biztonságban. Azok, akik elfogadják az ő ígéreteit, a jövőjük reményteljes lesz.
Kulcsszemélyek
Jézus Krisztus, János apostol
Kulcshelyek
Pátmosz szigete, a hét gyülekezet, az Új Jeruzsálem

Áttekintő tartalmi vázlat

Elfogadása az ókeresztény egyázban

Értelmezési irányzatok

A jelenések könyve speciális, szimbolikus nyelvezetet használ, ezért értelmezése alapelvi szinten is jelentősen eltér a különféle teológiai irányzatokban. Ha csoportosítjuk A jelenések könyve értelmezéseit, a következő négy értelmezési irányzatot különböztethetjük meg:

Preterista értelmezési irányzat
Értelmezésük szerint A jelenések könyvében leírt események már a múlt. Az ott leírt események János korában lejátszódtak a keresztény egyház életében, a Római Birodalomban.
Futurista értelmezési irányzat
Az első három fejezetet kivéve értelmezésük szerint A jelenések könyve próféciái még nem teljesedtek be, azokat a jövőben várjuk. János Krisztus visszajövetele előtti rövid időszakról írt ebben a könyvben.
Történelmi értelmezési irányzat
A történelmi értelmezés szerint A jelenések könyve az emberiség egész történelmének fő irányvonalát átfogja János napjaitól Krisztus visszajöveteléig. A h.n. adventista értelmezés ebbe az irányvonalba tartozik.
Idealista értelmezési irányzat
Az idealista értelmezés szerint a könyv alapvetően a jó és a gonosz küzdelmét írja le, nem kapcsolható kizárólagosan az emberiség bizonyos történelmi eseményeihez. Az ott leírt események alkalmazhatóak sok, a kereszténység és az emberiség életében lejátszódott és lejátszódó eseményre.

Speciálisan értelmezett részek az adventista vagy h.n. adventista teológiában

A h.n. adventisták nagyon fontosnak tartják A jelenések könyvét, ezért az egész könyvet meg kéne jelölnöm, mint speciálisan adventista módon értelmezettet. Néhány speciálisan értelmezett igehely:

Felhasznált irodalom

  Blog  |   Host  |   Jognyilatkozat  |   Kontakt  |   TechnInfo  
(cc) Brátán János, Apológia Kutatóközpont, 2006-2009, (cc) Apológia Kutatóközpont, 2010.