Adventizmus bibliográfia

Az összeállítás szempontjai

Ez a bibliográfia egy rendszertelen, de módszeres gyűjtés következménye. Az adventista könyveket még 1993-ban kezdtem el gyűjteni. Ahogy múltak az évek, a gyűjtemény egyre nagyobb lett, azonban jórészt teljesen hiányoznak belőle az egészséges életmódról szóló könyvek, mivel ez a téma nem érdekelt.

Kritikai irodalmat 1998-ig gyakorlatilag nem láttam. Nem véletlen, hiszen magyarul nem is igen létezik ilyen. Az angol nyelvű szakirodalmat az Apológia Kutatóközpont bocsátotta rendelkezésemre.

A gyűjtés során igyekeztem megfelelni a lehetetlen elvárásnak: minden meglegyen. Az adventista irodalom beszerzése azonban korántsem egyszerű vállalkozás, mivel a könyvek java része nem kapható hagyományos könyvesboltokban. Listámat azért bocsátom közre, hogy annak, aki az adventizmust kutatni akarja, legyen egy olyan könyvlistája, ami alapján elindulhat.

A bibliográfia részei

Ellen Gould White írásai magyarul

Adventista Bibliák

Adventista könyvek

Adventista folyóiratok

Adventista traktátusok

A Keresztény Advent Közösség Bibliatanulmányok (Szombatiskola) sorozat

Adventista CD-ROM kiadványok

Kritikai irodalom magyarul

Kritikai irodalom angolul

Kritikai videófilm

  Blog  |   Host  |   Jognyilatkozat  |   Kontakt  |   TechnInfo  
(cc) Brátán János, Apológia Kutatóközpont, 2006-2009, (cc) Apológia Kutatóközpont, 2010.